Yhteisö

 

Mitä tarkoittaa – messiaaninen ?

Olemme messiaanisia, koska uskomme, että Mashiah (Israelin Messias), jonka Jumala lupasi Israelin kansan lunastajaksi ja pelastajaksi, on jo tullut. Hänen nimensä on Jeshua mi-Natseret (Jeesus Nasaretista). Uskomme, että jokainen ihminen, riippumatta kansallisuudesta, saa pelastuksen uskon kautta Häneen. Sen tähden ajattelemme, että palvelutehtävämme on siinä, että viemme Hyvää sanomaa pelastuksesta juutalaiselle kansalle sekä kerromme kristityille kristinuskon juutalaisista juurista. Messiaaninen seurakunta koostuu juutalaisista ja ei-juutalaisista. He ovat yksi lauma ja kaikilla on yksi paimen ja yksi laki, joka on Jumalan Sana koko laumalle.

Keitä messiaaniset juutalaiset ovat?

Me olemme juutalaisia, koska olemme syntyneet juutalaisista vanhemmista, mutta pelkästään se ei tee meistä juutalaisia. Mielestämme on välttämätöntä noudattaa käskyjä, jotka Jumala on meille antanut Moshen (Mooseksen) ja muiden juutalaisten profeettojen kautta. Vietämme kaikkia juhlia, joista on kirjoitettu Toorassa. Näitä juhlia ovat Shabat (Sapatti), Pesach (Pääsiäinen), Shavuot (Helluntai), Rosh-Hashana (Uusi vuosi), Jom-Kippur (Puhdistautumisen päivä), Sukkot (Lehtimajanjuhla)

Mihin uskomme

- Me uskomme yhteen Jumalaan YHWH - Jumala on yksi
- Me uskomme, että Jeshua on Jumalan Poika, ISRAELIN MESSIAS, jonka Isä on lähettänyt maan päälle syntisen sovitukseksi Isän ja ihmisen välissä. Jeshuan verensä kautta syntymme on meille anteeksi annettu. Hän kuoli meidän puolestamme ja on ylösnoussut.

- Opetuksen peruste – Jumalan Sana, jonka Jeshua on avannut ja selittänyt meille. Kaikki  Pyhässä Sanassa määräämät Herran juhlat ja ajat ovat toimivia tänäkin päivänä, eikä Jeshua niitä kumonnut.

- Me uskomme Jeshuaan, Jumalan Poikaan, joka on noudattanut Tooraa ja opettanut kaikkia, miten Tooran mukaan pitää elää.

- Pysymme Tooran ja Brit Hadashan opetuksessa ja Israelin juhlissa Herran
   ja Messiaan kunniaksi ja vietämme shabattia. 

- Me odotamme Jeshuan toista tulemista maan päälle.

-Me uskomme, että Pyhä Henki on lohduttaja, jonka Isä lähetti maan päälle, kun Jeshua oli ylösnoussut ja astunut Jumalan oikealle puolelle. Pyhä Henki avaa meille Pyhät kirjoitukset, kun me tutkimme niitä rukouksessa. Pyhän Hengen lahjat toimivat Jeshuan opetuslasten kautta tänäkin päivänä.